Новини

Предстоящата международна научна конференция „Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”,  организирана от Департамент „Здравеопазване и социална работа“ и Департамент „Телекомуникации“ в Нов български университет  е 3-та поред в широката област на Логопедията и Психологията.

Конференцията ще се проведе в периода 23 – 25 март 2018 г. в Нов български университет с подкрепата на Националното сдружение на логопедите в България.

Конференцията се провежда ежегодно от 2015 г., като целта е да се създадат условия, възможности и среда на специалистите от различните области да реализират обмен на знания, опит и идеи.

Настоящата среща ще обедини логопеди, психолози, социални работници, лекари, специалисти в областта на информатиката и телекомуникациите в една актуална и съвременна тема – приложение на технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието.

ГАЛЕРИЯ 2018