За Участниците

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА

ВАЖНИ СРОКОВЕ

* ДО 28.02.2018 г. – заявка онлайн за участие с резюме на доклада по приложения образец до 250 думи на български и английски език.
Отговор за одобрение на заявката се получава в срок от две седмици.

ВАЖНО – Срокът за регистрация се удължава до 12 март 2018г.
* ДО 12.03.2018 г. – краен срок за банков превод на таксата за участие.

В банковия документ за превода се вписва името на участника. Таксата може да се внесе и в брой в касата на НБУ.

Важно: Авторите на докладите (при съавторство – най-малко един от тях) заплащат такса за участие. Таксата осигурява участие в заседанията, материалите за конференцията, кафе-паузи, обяд и участие в коктейла.

Участниците без доклад изпращат заявка до 10 март 2018 г. и внасят таксата за участие.

ТАКСА ЗА ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
• Такси участие – членове на НСЛБ и Съюз на психолозите в България – 70 лв.
• Такси участие – не членове на СЛБ и Съюз на психолозите  – 140 лв.
• Такси участие – студенти и докторанти – 45 лв.
Таксата е за не повече от два доклада – самостоятелни или в съавторство.
За всеки следващ доклад се заплаща такса от 20 лева.

За преводи по банков път:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ

В полза на – име: Нов Български Университет
IBAN на получателя: BG44UBBS78271010551907
При банка: Обединена Българска Банка (ОББ)
BIC код: UBBSBGSF
Адрес на банка: София 1040, Ул.“Света София“ № 5
Основание за превод: такса участие в конференция по логопедия

При необходимост от фактура, моля изпратете на имейл данни на фирмата и броя платени участия.
За допълнителна информация относно начина за плащане, възможности за настаняване и график на конференцията  ще получите след  потвърждение за участие в конференцията на e-mail: pollinamihova@gmail.com

РЕЗЮМЕТА
Работни езици на конференцията: български и английски.
Форми на участие: доклад, постер, онлайн участие с видео-презентация

Заявка за участие:
Резюмето на български и английски език се попълва според инструкциите на приложения формуляр и се изпраща на имейл: pollinamihova@gmail.com
Пълният текст на доклада се изпраща до 15 март 2018 г. на имейл: pollinamihova@gmail.com
Онлайн участие – авторите на приети доклади могат да участват дистанционно, като подготвят и изпратят своята презентация и видео файл на доклада си до 21.03.2018 г.

Покана
РЕГИСТРАЦИЯ
Формуляр АБСТРАКТ
ПРОГРАМА

 ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ
Пълните текстове на докладите и постерите ще бъдат публикувани в сборник „Интердисциплинарни логопедични практики“,
ISBN 978-954-535-863-0, том 3, http://ebox.nbu.bg
Избрани доклади от конференцията ще получат възможност за публикация в рецензирано и реферирано научно издание, индексирано в Central and Eastern European Online Library.